Hidde_Tekengebied 1

Hidde Zijlstra

Toen ik in Enschede kwam studeren ging ik redelijk verwachtingloos mijn studententijd in. De Kick-In was voor mij dan ook een moment waarbij ik ongelofelijk veel nieuwe indrukken kreeg. Tientallen sport-, cultuur- en studentenverenigingen, met ieder de mogelijkheid om mee te doen met gave activiteiten en je horizon te verbreden. Dit zal het moment zijn geweest waarop ik werd omgetoverd tot ambitieuze student. Al snel werd ik lid bij AEGEE-Enschede, werd ik actief bij mijn studievereniging, begon ik te werken voor de universiteit op het studie informatiecentrum en raakte ik in contact met DAS. Binnen een tijdspanne van een jaar was ik van verwachtingloze student omgetoverd tot een ambitieuze student.

In mijn ogen zou iedere student de vrijheid moeten hebben om zelf diens persoonlijke leertraject in te plannen. Het is de tijd om jezelf te vormen, je passies te ontdekken en je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Studie is daar natuurlijk een groot en belangrijk onderdeel van, echter moeten we er voor waken dat de focus op studie alleen deze persoonlijke ontwikkeling niet belemmert, zoals bijvoorbeeld te zien is in de toegenomen stress onder studenten. Juist omdat de universiteit zoveel te bieden heeft, zou er genoeg ruimte voor extra curriculaire activiteiten moeten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de studenten, die zich zo goed mogelijk willen ontwikkelen, hier de ruimte voor moeten krijgen. Goed ontwikkelde studenten zijn het perfecte visitekaartje voor de UT!

Hidde Zijlstra (1997) zit op dit moment in het derde jaar van International Business Administration. Hidde is lid bij de studentenvereniging AEGEE-Enschede, waar hij meerdere commissies heeft gedaan. Daarnaast is hij op dit moment praeses van Herendispuut Kadmos. Het afgelopen jaar heeft Hidde DAS vertegenwoordigd in de faculteitsraad van BMS en zijn opleidingscommissie van IBA.