Waarom zijn de UR-verkiezingen zo belangrijk?

Meer informatie over wat de Universiteitsraad precies inhoudt? Kijk hier.

Elk jaar krijgt de Universiteitsraad (UR) van de Universiteit Twente een nieuwe studentengeleding, bestaande uit totaal negen leden van de partijen DAS, UReka en UTop. Zij beginnen eind augustus, zo rond het begin van het nieuwe collegejaar. Om te bepalen wie er plaats mag nemen in deze raad, worden er verkiezingen gehouden. Deze verkiezingen zijn op veel vlakken te vergelijken met de verkiezingen voor de Tweede Kamer: elke partij voert campagne om er voor te zorgen dat zij zo veel mogelijk stemmen binnen halen. Iedere student die ingeschreven staat kan (online) stemmen in (meestal) de laatste week van mei. In 2024 zijn de verkiezingen van maandag 10 juni van 9.uur tot vrijdag 14 juni 12.00 uur. De verkiezingen zijn belangrijk om ongeveer dezelfde redenen als dat de verkiezingen van de Tweede Kamer belangrijk zijn.

De belangrijkste reden dat wij als UR een zo hoog mogelijke opkomst willen hebben, is legitimiteit. De UR representeert de UT-populatie en de studentengeleding representeert specifiek de UT-studentenpopulatie. Dit kunnen wij pas écht doen wanneer genoeg studenten vinden dat wij de geschikte personen zijn om jullie te representeren. Wanneer er, theoretisch gezien, maar een opkomst is van 20% is, betekent dat dat de UR-leden die dan verkozen worden niet echt een representatie zijn van de studentenpopulatie. Dat gaat het doel van de UR deels voorbij en dat willen we natuurlijk niet.

Ook als je het niet eens bent met de standpunten van één of meerdere van de bestaande partijen, is het toch beter dat je wel stemt. Net zoals bij de Tweede Kamer kan je namelijk ook blanco stemmen. Dit geeft aan dat het je wel iets kan schelen wat er gebeurt met het onderwijs op de UT, maar dat je niet wil dat specifiek één van de partijen jou representeert.

Waarom willen wij de studentenpopulatie dan vertegenwoordigen? Omdat wij willen dat het onderwijs verbeterd wordt, dat studenten ook naast hun studie nog dingen kunnen ondernemen en omdat wij willen dat de toekomst van de UT en daarmee ook de studenten er rooskleurig uit gaat zien. Stel dat het College van Bestuur een wild plan heeft om de lengte van de Horsttoren te verdubbelen. Dat zou, hypothetisch gezien, voorgesteld kunnen worden. Dat soort initiatieven kosten echter dusdanig veel geld dat wij als medezeggenschapsorgaan op het hoogste niveau daar goedkeuring voor moeten geven. De verschillende partijen kunnen hier andere standpunten over hebben, bijvoorbeeld dat het een goede investering is omdat er meer studieplekken komen, of dat het juist geen goede investering is omdat dat geld beter naar sportfacaliteiten kan.

Over dit soort beslissingen gaat de UR. Om te zorgen dat de gemiddelde student meer nadenkt over hoe belangrijk de UR en de bijbehorende verkiezingen zijn, hebben wij een campagne gestart met ‘prikkelende’ posters. Hierop staan wilde uitspraken die niet waar zijn. Het punt is, echter, dat ze theoretisch gezien wel waar kunnen worden. Wat als er inderdaad een idee vanuit het College van Bestuur komt om colleges deels te verplaatsen naar Saxion-gebouwen? Dan hoop jij, als student die daar geen directe inspraak op hebt, dat je op de UniversiteitsRaadpartij hebt gestemd die jouw mening representeert.