InformatieVoorziening

Vanuit verschillende hoeken is het duidelijk geworden dat veel studenten niet weten waar ze relevante documenten kunnen vinden over bijvoorbeeld het Twents OnderwijsModel, de visie op activisme van de UT en de door DAS vertegenwoordigde verenigingen. Hieronder kan je alle informatie vinden die DAS heeft verzameld, inclusief een en lijst met afkortingen en veelgestelde vragen.

Waarom TOM?

Wat is het Twents OnderwijsModel? Hoe verhoogt de UT de kwaliteit van het onderwijs en wat is een T-shaped Professional?

'De ondernemende universiteit'

Wat is het ondernemende karakter van de Universiteit Twente? Is de focus meer gericht op studenten of op de organisatie zelf?

Vraag het aan het College!

In het najaar van 2015 hebben studenten de kans gekregen een kritische vraag te stellen aan de rector, Ed Brinksma.

UniversiteitsRaad 2015-2016

Wie hebben er zitting genomen in de Raad van 2015-2016? Welke rol had DAS daarin?

Afkortingen en begrippen

TOM, CvB, FOBOS, UR, UT, OOS, wat betekenen toch al die begrippen en afkortingen?

Vertegenwoordiging

Welke studentenverenigingen vertegenwoordigt de Partij voor De Ambitieuze Student eigenlijk?