Waar staat DAS voor?

Op een universiteit ben je niet alleen om je studie te halen, maar ook om je persoonlijk te ontwikkelen. De universiteit heeft de verantwoordelijkheid om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en volwassen maatschappelijk verantwoorde personen op te leiden. Dit uit zich ook zeer sterk in extra-curriculaire activiteiten: dingen waar je iets van leert, dingen die niet in boeken staan geschreven.

Wij, ambitieuze studenten, beschouwen onszelf als meer dan een UR-partij. We streven ernaar de brug te zijn tussen studenten en bestuurlijk UT, op welke manier dan ook! We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid en kracht van de student.

Waar gaat DAS zich opnieuw voor inzetten?

Je zou zelf moeten kunnen beslissen hoeveel vakken je volgt. Het is zoveel lastiger om iets tijdconsumerend naast je studie te doen, terwijl dit zo belangrijk is. Wanneer je studenten meer vrijheid geeft, zal de werkdruk en stress die men nu ervaart, enorm verminderen. Daarnaast is DAS van mening dat deelcijfers langer geldig moeten zijn, eenmaal gehaald zou voldoende moeten zijn.

Het is zonde dat zo’n prachtige universiteit met zoveel mogelijkheden, je hier niet optimaal gebruik van kan maken. Het is zo enorm belangrijk om goede allround ontwikkelde student te zijn. Wij zijn samen het visitekaartje van de UT. De universiteit zou hier zo goed mogelijk in moeten voorzien.  

  • Goede verstandhouding met het college (bellen op 06 om zaken kort te sluiten)
  • Goede verstandhouding met UT-functionarissen van POV (Ramses Wessel, Irene Visscher-Voerman) en SB (Erik van Dijk, Inge Boomkamp)

DAS heeft een unieke structuur, die volledig draait om zo’n goed mogelijk contact met de achterban. Daarom organiseert en faciliteert DAS zelf evenementen, borrels, inspraakavonden en vergadert DAS structureel met een direct aanwijsbare vertegenwoordigde achterban. DAS is daarmee de enige partij die durft te laten zien dat zij een bepaalde concrete groep vertegenwoordigt. Nog nooit heb je als student zoveel van de Universiteitsraad gehoord in het afgelopen jaar. Korte lijntjes met de verenigingen: ingesproken op meerdere ALV’s, zichtbaar in verenigingscommunicatie en veel input vanuit de achterban.

  • Twee enquêtes zijn verspreid binnen de verenigingen. Hier is binnen korte tijd ongekende respons op gekomen!
  • Een petitie is verstuurd over de houdbaarheid van deelcijfers. Deze is massaal ondertekend!
  • Drie succesvolle inspraakmomenten door het jaar heen!
  • Das Design Day.
  • Studenteninput op het gebied van ICT.
  • Een “Vraag het aan het College”-rubriek waarin studenten alles aan Brinksma konden vragen! Deze is massaal ingevuld en er zijn goede antwoorden op gegeven door de rector.