harks

Laura Harks

Hey, ik ben Laura en het afgelopen jaar had ik de eer om namens DAS in de Universiteitsraad te zitten. In de raad was ik co-voorzitter van de commissie FPB, welke zich voornamelijk bezig houdt met beleidsstukken over management en financiën. Als onderdeel van de klankbordgroep van het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH), vond ik dit in het bijzonder een erg interessant document. Afgelopen jaar is het nieuwe LTSH voor de komende tien(!) jaar tot stand gekomen. Dit plan focust zich op de faciliteiten op onze prachtige campus. Door een kritische blik op de prioritering van de verschillende projecten voor het verbeteren van de faciliteiten, hebben wij als DAS een hoge prioriteit voor extra projectruimtes, meer studieplekken en betere sportfaciliteiten in de komende jaren kunnen bewerkstelligen. Wat ik erg leuk vond aan dit proces was dat we intensief contact hadden met verschillende personen, van sportverenigingen tot de deelnemers van de koepel overleggen, waardoor we zoveel mogelijk studenten konden vertegenwoordigen in deze prioritering. 

Een ander, erg belangrijk, beleidsstuk dat we afgelopen jaar hebben besproken is Shaping 2030, de nieuwe strategie van de UT. Als fractie konden we kritische vragen stellen, waardoor we verzekerd werden dat wij, als studenten, niet vergeten zouden worden in de praktische zaken rondom dit document. Naast mijn rol in de raad zelf, was ik verantwoordelijk voor contact met een aantal andere partijen. Een daarvan was de Gemeente, waarmee ik elke cyclus een overleg had over punten die voor beide partijen mogelijk interessant waren. Daarnaast was ik het contactpersoon voor de internationale koepel, UNITE, met wie ik gewerkt heb om de relatie tussen DAS en de internationale community te versterken. Ook was ik het contactpersoon voor sport, wat afgelopen jaar vooral ging over de prioritering van de LTSH projecten en het brainstormen over de creatie van een nieuwe sport koepel.