Afscheid rector Ed Brinksma

By | DAS aan het werk | No Comments

02-12-2016 – DAS

Op vrijdag 2 december 2016 nam rector Ed Brinksma na twee termijnen van vier jaar afscheid van de Universiteit Twente. Omdat DAS nauw heeft samengewerkt met Ed Brinksma, zowel in de URaad, als daarbuiten (denk aan: kopjes koffie, toetsdrukvoorstel, TOM-viering, DAS Design Day), wilde de partij het op een symbolische manier afsluiten door onze oud-rector naar huis te laten gaan met zijn eigen DAS-das: een kroon op een -wat ons betreft- geweldige tijd samen met de beste man.

Ed: bedankt!

DAS in de URaad: cyclus 2 ’16-’17

By | DAS aan het werk | No Comments

Lieve achterban,

De tweede cyclus is vanochtend in de overlegvergadering met het CvB tot een eind gekomen! In dit bericht vatten we voor jullie graag samen wat er allemaal in de Uraad is besloten.

Leuk om te vertellen is dat ook Thom Palstra, onze aspirant-Rector voor het eerst aanschoof. Daarnaast heeft de raad vanochtend informeel afscheid genomen van Eb Drinksma omdat het zijn laatste URaadsvergadering was.

Hieronder de belangrijke zaken die zijn besproken + het standpunt van jullie DAS-fractie:

1. Visie Cultuur vanuit de Student Union (Ter info: op de publieke tribune zaten vanochtend 2 bestuurders van de SU)
SU heeft onlangs een visie op cultuur opgesteld.
De Uraad heeft geconstateerd dat het visiedocument niet duidelijk is geformuleerd en heeft als advies meegegeven aan de SU om het nog eens te bekijken en aan te passen. We hebben als studentenfracties aangeboden bij de SU om hiermee te helpen.
De DAS fractie vindt dat een cultuurvisie helder moet zijn voor alle studenten en medewerkers, en dat we elkaar als studenten ook moeten ondersteunen in het formuleren van een goede visie, zodat deze begrijpelijk is en aansluit op behoeftes van studenten en medewerkers.
2. Organisatie campus (huisvesting)
Het CvB heeft de externe adviesgroep Turner een plan laten maken met scenario’s om de campus en huisvesting te reorganiseren. Hieruit is scenario 1B gekomen welke integraliteit van de diensten behartigt. Uitvoerend betekent dit dat de diensten bereikbaar zullen worden via nog in te delen loketten. Op dit moment staat scenario 1B als uitgangspunt maar kan het gedurende het proces altijd nog gewijzigd worden.
DAS ondersteunt dit, maar dan wel nadrukkelijk met de noot dat wij een vinger in de pap willen hebben met betrekking tot de invulling van de uiteindelijke ontwerpen die er komen voor de reorganisatie. Zo kan DAS aan het begin van een reorganisatieproces goed monitoren wat er gebeurt.
DAS is in principe voor een reorganisatie; mits er niet meer moeite of lijntjes gaan komen waarmee student en medewerker nu al evenementen/sportfeesten/cultuuravonden kan organiseren binnen de huidige structuur. 
3. Fraunhofer Center. 
De Uraad heeft geadviseerd om door te gaan met dit Center. We hebben er vertrouwen in dat het iets gaat opleveren voor de UT
DAS vind het belangrijk dat internationaal hoog aangeschreven instituten naar de UT komen.
Dit om de positie van de UT te verbeteren in Nederland, maar ook om de banden richting de oosterburen te versterken.
4. Verkiezingen
Er zijn problemen geconstateerd bij er bij Faculteitsraadsverkiezingen, maar ook bij Opleidings Commissie en de Uraadsverkiezingen. Zowel kandidaten als degenen die kunnen stemmen zijn niet goed geïnformeerd en hierdoor is de medezeggenschap van studenten en medewerkers in het geding.
Het CvB heeft besloten een commissie in te stellen die deze problemen gaat oplossen. Voorzitter van deze commissie is de voorzitter van de Uraad: Herbert Wormeester. Hiernaast zal hoofd communicatie, hoofd IT en griffie worden betrokken. Vanuit de fractie zal Harm aansluiten.
Het punt is vooral dat de communicatie niet duidelijk is en daarom de medezeggenschap niet voldoende wordt ingevuld op de UT.  Wij staan er als DAS voor dat de medezeggenschap op de UT goed geregeld moet zijn!
Denk hierbij aan verhogen opkomst studenten door intensievere communicatie van de UT (zowel om te kiezen als om verkozen te worden)

Geïnteresseerd?

Volgende cyclus staan er veel belangrijke zaken op de Agenda.
Denk hierbij aan verandering OER (bepalend voor TOM) en de begroting van de UT.
Stukken lezen? –> https://www.utwente.nl/uraad/ (vpn-verbinding nodig)
Bij vragen: Bel, mail of spreek ons aan!
Activeau!
Jullie fractie,
Melvin, Heleen en Harm

Lijsttrekkersdebat 2016

By | DAS aan het werk | No Comments

Foto’s: Heleen Kok

 

De universiteitsraadsverkiezingen staan voor de deur. Studenten kunnen kiezen tussen drie partijen, medewerkers tussen twee. Welke partij past nou het beste bij jou? Om je daarmee te helpen, houdt UT Nieuws een verkiezingstalkshow, op woensdag 18 mei in de Ravelijn.

In de talkshow gaan de lijsttrekkers van de Uraadspartijen met elkaar in gesprek over actuele UT-onderwerpen. Denk daarbij aan thema’s als werk- en studiedruk, TOM, de verhuisbeweging van ITC, internationalisering en de nieuwe rector.

Want wat heeft de UT nou nodig volgens de medezeggenschap? En wat vind jij dat de UT nodig heeft? Er is volop gelegenheid om zelf vragen te stellen aan de lijsttrekkers.

Nut en noodzaak

Presentatoren Maaike Platvoet (UT Nieuws) en Peter Timmerman (Studium Generale) zullen verder de lijsttrekkers vragen stellen over het nut en de noodzaak van medezeggenschap. Herbert Wormeester (Campus Coalitie, medewerkers), Dick Meijer (PvdUT, studenten en medewerkers), Maarten de Lange (UReka, studenten) en Melvin Angelovski (DAS, studenten) gaan in op representativiteit, onderlinge verschillen en hun invloed op de besluiten van het college van bestuur.

De verkiezingstalkshow begint op woensdag 18 mei om 12.30 uur in het atrium van de Ravelijn en zal een uur tot anderhalf uur duren. Er wordt gratis lunch geserveerd.

Nieuw design website

By | DAS aan het werk | No Comments

Nieuwe website

Vandaag lanceert DAS haar vernieuwde website en meteen het nieuwe design (goh, alsof DAS geïnspireerd is door haar eigen Design Day!). Blader boven in de menubalk door de verschillende items en neem eens een kijkje op de nieuwe pagina’s, zoals de kandidatenpagina van 2016 of de informatievoorziening!