De UR is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De UR bestaat uit 18 leden, van wie er negen afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en negen uit de studentgeleding. In de raad zijn vier partijen vertegenwoordigd: Campus Coalitie, UReka, DAS en PvdUT. De UT kent medezeggenschapsorganen op verschillende niveaus, ieder met eigen bevoegdheden. Het overleg op decentraal niveau wordt gevoerd door de faculteitsraden, dienstraden en instituutsraden, met respectievelijk de decaan, de directeur en de wetenschappelijk directeur. De leden van de URaad en van de faculteits-, en dienstraden worden rechtstreeks gekozen, die van de instituutsraden daarentegen worden benoemd door de wetenschappelijk directeur op gezamenlijke voordracht van de bij het instituut betrokken faculteitsraden.

Van links naar rechts:
Jacqueline Ribberink (griffier), Barend Köbben (CC), Laila Tijink (griffie), Jan de Goeijen (CC), Ed Brinksma (CvB-lid), Julian Abbing (UReka), Gert Brinkman (PvdUT), Tim Schuitema (UReka), Frank van den Berg (CC), Kees van Ast (CvB-lid), Herman Poorthuis (CC), Pleuni Verdijk (UReka), Dick Meijer (PvdUT), Bas Hottenhuis (UReka), Karim El Assal (DAS), Erik van Keulen (Secretaris UT), Steven Manders (DAS), Pim de Vente (DAS), Mirjam Bult-Spiering (CvB-lid), Victor van der Chijs (collegevoorziter), Herbert Wormeester (CC) (fotograaf)

Afwezig: Joep Kiewiet (DAS), Anton Stoorvogel (CC), Janique Westerbeek (PvdUT), Jörgen Svensson.