DAS in de URaad: cyclus 2 ’16-’17

By 09/11/16DAS aan het werk

Lieve achterban,

De tweede cyclus is vanochtend in de overlegvergadering met het CvB tot een eind gekomen! In dit bericht vatten we voor jullie graag samen wat er allemaal in de Uraad is besloten.

Leuk om te vertellen is dat ook Thom Palstra, onze aspirant-Rector voor het eerst aanschoof. Daarnaast heeft de raad vanochtend informeel afscheid genomen van Eb Drinksma omdat het zijn laatste URaadsvergadering was.

Hieronder de belangrijke zaken die zijn besproken + het standpunt van jullie DAS-fractie:

1. Visie Cultuur vanuit de Student Union (Ter info: op de publieke tribune zaten vanochtend 2 bestuurders van de SU)
SU heeft onlangs een visie op cultuur opgesteld.
De Uraad heeft geconstateerd dat het visiedocument niet duidelijk is geformuleerd en heeft als advies meegegeven aan de SU om het nog eens te bekijken en aan te passen. We hebben als studentenfracties aangeboden bij de SU om hiermee te helpen.
De DAS fractie vindt dat een cultuurvisie helder moet zijn voor alle studenten en medewerkers, en dat we elkaar als studenten ook moeten ondersteunen in het formuleren van een goede visie, zodat deze begrijpelijk is en aansluit op behoeftes van studenten en medewerkers.
2. Organisatie campus (huisvesting)
Het CvB heeft de externe adviesgroep Turner een plan laten maken met scenario’s om de campus en huisvesting te reorganiseren. Hieruit is scenario 1B gekomen welke integraliteit van de diensten behartigt. Uitvoerend betekent dit dat de diensten bereikbaar zullen worden via nog in te delen loketten. Op dit moment staat scenario 1B als uitgangspunt maar kan het gedurende het proces altijd nog gewijzigd worden.
DAS ondersteunt dit, maar dan wel nadrukkelijk met de noot dat wij een vinger in de pap willen hebben met betrekking tot de invulling van de uiteindelijke ontwerpen die er komen voor de reorganisatie. Zo kan DAS aan het begin van een reorganisatieproces goed monitoren wat er gebeurt.
DAS is in principe voor een reorganisatie; mits er niet meer moeite of lijntjes gaan komen waarmee student en medewerker nu al evenementen/sportfeesten/cultuuravonden kan organiseren binnen de huidige structuur. 
3. Fraunhofer Center. 
De Uraad heeft geadviseerd om door te gaan met dit Center. We hebben er vertrouwen in dat het iets gaat opleveren voor de UT
DAS vind het belangrijk dat internationaal hoog aangeschreven instituten naar de UT komen.
Dit om de positie van de UT te verbeteren in Nederland, maar ook om de banden richting de oosterburen te versterken.
4. Verkiezingen
Er zijn problemen geconstateerd bij er bij Faculteitsraadsverkiezingen, maar ook bij Opleidings Commissie en de Uraadsverkiezingen. Zowel kandidaten als degenen die kunnen stemmen zijn niet goed geïnformeerd en hierdoor is de medezeggenschap van studenten en medewerkers in het geding.
Het CvB heeft besloten een commissie in te stellen die deze problemen gaat oplossen. Voorzitter van deze commissie is de voorzitter van de Uraad: Herbert Wormeester. Hiernaast zal hoofd communicatie, hoofd IT en griffie worden betrokken. Vanuit de fractie zal Harm aansluiten.
Het punt is vooral dat de communicatie niet duidelijk is en daarom de medezeggenschap niet voldoende wordt ingevuld op de UT.  Wij staan er als DAS voor dat de medezeggenschap op de UT goed geregeld moet zijn!
Denk hierbij aan verhogen opkomst studenten door intensievere communicatie van de UT (zowel om te kiezen als om verkozen te worden)

Geïnteresseerd?

Volgende cyclus staan er veel belangrijke zaken op de Agenda.
Denk hierbij aan verandering OER (bepalend voor TOM) en de begroting van de UT.
Stukken lezen? –> https://www.utwente.nl/uraad/ (vpn-verbinding nodig)
Bij vragen: Bel, mail of spreek ons aan!
Activeau!
Jullie fractie,
Melvin, Heleen en Harm

Leave a Reply